کتابهای فيلیپ کاتلر   

تعدادی از نسخ های کتاب های فيلیپ کاتلر را در آدرس  می توانيد پيدا کنيد.

http://www.ebookmall.com/ebooks-authors/philip-kotler-ebooks.htm

لینک
   راه موفق شرکت زم زم   

تيزرهای شرکت زم زم نشان دهنده غرور ملی است در اين تيزرها اشاره به فروش نوشابه های زم زم در ترکيه - انگلستان و... را دارد شرکت زم زم با استفاده از استراتژی های بازاريابی وبرگزيدن يک نام تجاری مطلوب خصوصا برای مسلمانان اکنون سايه به سايه رقيبان بزرگی چون کوکا کولا وپپسی در کشورهای عربی مانند امارات است.همين راه را شرکت مهرام نيز شروع کرده واکنون در ايتاليا مطرح شده است . ايران خودرو نيز در اول اين راه است صادرات به سوريه - چين و ونزوئلا نشان دهنده اين امر است. همه موارد بالا نشان دهنده اين مطلب است که تولييد کنندگان ايرانی در صورت داشتن فضای مناسب و آشنايی با فضای تجارت  بين الملل توانايی حضور در بازارهای جهانی ورقابت با بزرگترين توليد کنندگان دنيا را دارند. البته اين امر با حمايت از بخش خصوصی و دوری از اقتصاد دولتی سرعت بسيار بيشتری به خود خواهد گرفت.

لینک
   نحوه پخش آگهی در ميان برنامه های تلويزيونی   

اخيرا مشاهده می کنيم که تبليغات تلويزيونی بدون اطلاع به بيننده در مورد زمان پخش آن شروع می گردد به نظر شما آيا اين نوع تبليغ به نفع بيننده است يا به نفع موسساتی که تبليغ مربوط به آنهاست؟

لینک
   اصل پارتو   

۸۰٪ در امد شرکت مربوط به ۲۰٪ مشتريان است.

لینک
   مشتری گرايی   

Customer orientation

 

تعریف: تمرکز روی تمام نیازهای یک مشتری چه داخلی یا خارجی

 

در سطوح پایین در برگیرنده خدماتی که بصورت مودبانه وسروقت در جواب به

 

 درخواستهای مشتریان می باشد است.

 

درحالیکه در سطوح بالا در برگیرنده توسعه روایط بین شریک ویک مشاور

 

مطمئن است. (http://web.mit.edu/)

 

این خدمات بر استانداردهای رضایت مشتری ونظارت بر رضایت حاصله

 

مشتریان بنا نهاده شده است.

 

 

استراتزی مشتری گرایی شما به مسائل زیر جواب می دهد:

 

1- ما چطور مشتریان را انتخاب می کنیم؟

 

2-چطور مشتریان از ما خرید می کنند؟

 

3-چطور مشتریان را بدست می آوریم؟

 

4-چطور مشتریان را حفظ می کنیم ؟(www.vidaconsultants.com )

 

لینک