در صورتی که توليد کنندگان خودروهای آمريکايی شرايط ونيازمنديهای بازارهای متنوع اروپايی را مورد توجه قرار دهند چشم انداز فعاليت های آنها روشن خواهد بود . اگر اين شرکتها به همان شيوه رايج در ايالات متحده فعاليت نمايند اقدامات آنها بی نتيجه خواهد بود . 

جيمز کوزنز- يکی از مديران شرکت فورد ۱۹۰۷

/ 0 نظر / 11 بازدید