اگر قرار باشد محصول يا خدمتی به مقدار بيشتر در دفعات بيشتر و به قيمت بالاتر به فروش رسد بايد دلايل بيشتری به مردم برای خريد ان ارائه کرد همچنين بايد متفاوت -بهتر و ويژه باشد و اگر نيست بايد چنين تصويری از آن ساخت . ( سرجيو زيمن مدير بازاريابی کوکا کولا)

/ 0 نظر / 7 بازدید