منابع اصلی در يافتن فرصتها کدامند؟

سه وضعيت موجب پيدايش فرصتهای بازاريابی می شوند:

۱- توليد فرآورده ای که در بازار کمياب است .

۲- توليد فرآورده های موجود با راه وروش نو وامتيازهای بيشتر.

۳-توليد وعرضه فرآورده ای تازه وبی سابقه .

(فيلیپ کاتلر)

/ 1 نظر / 16 بازدید
آدينه بوک

سلام. به فروشگاه اينترنتي کتاب و CD آدينه با تحويل رايگان هم سر بزنيد.