من آنچيزی که فکر می کنم نيستم وآنچيزی که شما فکر می کنيد هم نيستم . من آن چيزی هستم که فکر می کنم شما فکر می کنيد من آن هستم .(Robert Bierstedt)

/ 1 نظر / 7 بازدید
اشکان

خوشوقتم ٬ شما همونی هستید که من فکر میکردم میتونستید نباشید!